مدیران و خالقین سلول و‌بند سوخاری

آرمان
علیزاده


متولد ۱۳۶۹
دارای مدک کارشناسی ارشد IT و دکترای DBA

بنیامین
نکهت


متولد ۱۳۷۰
دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری و دکترای DBA و مهندسی صدا از دانشگاه کنسرواتوار

24
خرداد ماه ۱۳۹۹
حضور در برنامه زنده دعوت از شبکه یک صدا و‌ سیما
25
گزارش خبری شبکه العالم از سلول
1
گزارش خبری شبکه عربی الاتجاه
23